De tuindiensten vinden dit jaar - 2017 - plaats op :

 
 1.           Datum                            Coördinator                             Telefoonnr
 2.         Zaterdag 25 maart            Lau Engel                              055 5413 947
 3.     Zaterdag 8 april               Henk Overbeek                         055 5412 328
 4.     Maandag 24 april                  Jo v.d. Linde                      06 4532 4919
 5. Zaterdag 6 mei                      Henk v.d. Vegte                  055 5414 400
 6. Donderdag 18 mei                  Arie Keijzer                     06 2021 8931
 7. Woensdag 31 mei                Gerard v.d. Vlag                06 2544 4666
 8. Zaterdag 17 juni                    Ulrik v.d. Laan                 06 4016 1989
 9. Zaterdag 1 juli                   Henk v.d. Berg                  055 5425797
 10.  2e ronde
 11. Zaterdag 15 juli                Lau Engel                         055 5413 947
 12. Zaterdag 29 juli              Henk Overbeek                055 5412 328
 13. Maandag 14 augustus                    Jo v.d. Linde             06 4532 4919
 14. Zaterdag 26 augustus             Henk v.d. Vegte               055 5414 400
 15. Donderdag 7 september                Arie Keijzer                 06 2021 8931
 16. Woensdag 20 september        Gerard v.d. Vlag            06 2544 4666
 17. Zaterdag 7 oktober                Ulrik v.d. Laan                 06 4016 1989
 18. Zaterdag 21 oktober             Henk v.d. Berg                055 5425797

                     Inhaal datums: Eerste dienst uiterlijk zaterdag 1 juli
                    Tweede dienst uiterlijk zaterdag 21 oktober
 
                    Coördinator tuinploegen : Joke Voorma tel. 055 5418 401 afmelden indien coördinator niet bereikbaar is.
                                                                   of via de email: vtv-apeldoorn-zuid@hotmail.com
NB. Indien U, in overleg met het bestuur/tuincommissie, een vervangende tuindienst doet (bijv. snoeien, schoonmaken, paden leggen enz),
                                                             kunt U dit aantekenen op de presentielijst in het clubhuis.
                        Tuindienst datum wijzigen kan altijd; kies een nieuwe datum en geef deze z.s.m. door via de e-mail aan het bestuur,
                                                                                  vtv-apeldoorn-zuid@hotmail.com

© Copyright 2017 - VTV-Apeldoorn-Zuid