Lau Engel: Tuin 26

Hans Huiskamp: Tuin 31b

Dirk Boomgaard: Tuin 38
 
Gerard vd Vlag: Tuin 80

Peter Kluiters: Tuin 19

Wim de Boer: Tuin 89

Henk vd Berg: Tuin 74

Ton Vermeer: Tuin 24Taken coördinator :

1.    Draagt zorg voor een goede distributie van de werkdata. Deze lijsten worden, voor

       zover mogelijk, in januari verstuurd ( via de mail / post) aan de leden.

2.    Houdt toezicht op de juiste aftekening van de presentielijst. Benadert leden, na afloop

       van de tuindienst, die zonder afmelding verstek hebben laten gaan.  

3.    Volgt de aanwijzingen op en voert de werkzaamheden uit, die door de tuincommissie  in het werkboek vermeld staan.

4.    Zorgt voor de verdeling van de werkzaamheden, houdt toezicht en geeft  aanwijzingen,

       Werkzaamheden, die op de bewuste tuindienst niet zijn afgemaakt, dienen  vermeld te worden in het werkboek. Deze   

       werkzaamheden dienen bij de   volgende tuindienst te worden afgemaakt.

5.    Is verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van het gereedschap. Meldt tevens  defect gemaakte gereedschappen in het

       werkboek.

6.    Bijzonderheden, die zich tijdens de werkzaamheden hebben voorgedaan ( b.v. het heeft geregend) vermelden in

       het werkboek.

7.    Bij slecht weer, zoals extreme regenval, wordt er niet gewerkt. De coördinator neemt de beslissing (nieuwe afspraak 

       maken).

8.    Draagt de zorg voor het afsluiten van de gasflessen, lattenhok, gereedschapkast en clubhuis. Het werkboek en de    

       presentielijsten zijn aanwezig in het clubhuis. Koffiebestek, enz. afwassen en opbergen.

9.    Voor een goed overzicht en inzicht van de werkzaamheden wordt er minimaal 1 keer per jaar een bijeenkomst gehouden.

       Knelpunten en andere zaken zullen dan doorgesproken worden.

10.  In september wordt bekeken of er 1 of 2 extra tuindiensten moeten worden ingevoerd om dringende zaken af te werken. 

       (b.v. opruimen bladval, schoonmaken sloot  langs het  Bospad, denk aan de afwatering.)

11. Het kopje koffie en de koek wordt verstrekt door de vereniging. De coördinator verzorgt de koffie. De vereniging verzorgt 

       het gehele seizoen de aankoop van koffie, suiker, melk en de koeken.


© Copyright 2019 - VTV-Apeldoorn-Zuid