Lau Engel tel 055-5413947 tuin 26
Henk v.d. Vegte tel 055-5414400 tuin 27
Arie Keijzer tel 06-20218931 tuin 25
 Gerard v.d.  Vlag tel 06-25444666 tuin 80

Taken coördinator :

1. Draagt zorg voor een goede distributie van de werkdata. Deze lijsten worden, voor

     zover mogelijk, in januari verstuurd ( via de mail / post) aan de leden.

2. Houdt toezicht op de juiste aftekening van de presentielijst. Benadert leden, na afloop

     van de tuindienst, die zonder afmelding verstek hebben laten gaan.  

3. Volgt de aanwijzingen op en voert de werkzaamheden uit, die door de tuincommissie  in het werkboek vermeld staan.

4. Zorgt voor de verdeling van de werkzaamheden, houdt toezicht en geeft  aanwijzingen,

            Werkzaamheden, die op de bewuste tuindienst niet zijn afgemaakt, dienen  vermeld te worden in het werkboek. Deze werkzaamheden dienen bij de   volgende tuindienst te worden afgemaakt.

5. Is verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van het gereedschap. Meldt tevens  defect gemaakte gereedschappen in het werkboek.

6. Bijzonderheden, die zich tijdens de werkzaamheden hebben voorgedaan ( b.v. het heeft geregend) vermelden in het werkboek.

            Bij slecht weer, zoals extreme regenval, wordt er niet gewerkt. De coördinator  neemt de beslissing (nieuwe afspraak maken).

7. Draagt de zorg voor het afsluiten van de gasflessen, lattenhok, gereedschapkast en clubhuis. Het werkboek en de presentielijsten zijn aanwezig in het clubhuis. Koffiebestek, enz. afwassen en opbergen.

8. Voor een goed overzicht en inzicht van de werkzaamheden wordt er minimaal 1 keer per jaar een bijeenkomst gehouden.

            Knelpunten en andere zaken zullen dan doorgesproken worden.

9. In september wordt bekeken of er 1 of 2 extra tuindiensten moeten worden ingevoerd  om dringende zaken af te werken. ( b.v. opruimen bladval, schoonmaken sloot  langs het  Bospad, denk aan de afwatering.)


10. Het kopje koffie en de koek wordt verstrekt door de vereniging. De coördinator verzorgt de koffie. De vereniging verzorgt het gehele seizoen de aankoop van koffie, suiker, melk en de koeken.


© Copyright 2019 - VTV-Apeldoorn-Zuid