TUINDIENST 2019:

 

De tuindienst is een onderdeel van uw lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging. Via de tuindiensten wordt het tuincomplex onderhouden.

 

De tuindiensten beginnen om 9.00 uur en duren tot 12.00 uur.                            

 

De werkzaamheden van elke tuindienst worden van tevoren bepaald. Indien u de tuindienst niet op de voor u geplande datum kunt uitvoeren, geef dit dan vooraf door aan uw coördinator. Kunt u hem niet bereiken, mail dat dan naar vtv-apeldoorn-zuid@hotmail.com. Geef ook aan wanneer u uw tuindienst gaat inhalen.

Ruilen met andere tuinploegen is ook toegestaan.

 

De tuindiensten vinden dit jaar plaats op:

 

Datum                             

Coördinator 

Telefoonnummer

Zaterdag 23 maart                       

Lau Engel          

055 - 5413947

Zaterdag 6 april                           

Rudie Klein   

06 - 29192250

Maandag 15 april                         

Ton Vermeer      

055 - 5424289

Zaterdag 11 mei                           

Henk v.d. Vegte  

055 - 5414400

Donderdag 23 mei                        

Henk v.d. Berg   

055 - 5425797

Woensdag 5 juni                          

Gerard v.d. Vlag

06 - 25444666

Zaterdag 22 juni                          

Dirk Boomgaard 

055 - 5411329

Zaterdag 6 juli                              

Brenda Klein

06 - 26580804

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 20 juli                            

Lau Engel          

055 - 5413947

Zaterdag 3 augustus       

Rudie Klein

06 - 29192250

Maandag 12 augustus                 

Ton Vermeer

055 - 5424289

Zaterdag 24 augustus                  

Henk v.d. Vegte  

055 - 5414400

Donderdag 5 september              

Henk v.d. Berg

055 - 5425797

Woensdag 18 september             

Gerard v.d. Vlag

06 - 25444666

Zaterdag 5 oktober                      

Dirk Boomgaard 

055 - 5411329

Zaterdag 19 oktober        

Brenda Klein      

06 - 26580804

 

 

 

 

Afzeggen tuindienst:

email: vtv-apeldoorn-zuid@hotmail.com

 

NB. Indien U, in overleg met het bestuur/tuincommissie, een vervangende tuindienst doet (bijv. snoeien, schoonmaken, paden leggen enz), kunt U dit aantekenen op de presentielijst in het clubhuis.

 

© Copyright 2019 - VTV-Apeldoorn-Zuid