TUINDIENST 2021:
 
De tuindienst is een onderdeel van uw gebruikersovereenkomst met de vereniging. Via de tuindienst wordt het tuincomplex onderhouden.
De tuindiensten beginnen om 9.00 uur en duren tot 12.00 uur.

De werkzaamheden van elke tuindienst worden van te voren bepaald aan de hand van het aantal deelnemers. Indien u de tuindienst niet op de voor u geplande datum kunt uitvoeren, mail dat dan naar vtv-apeldoorn-zuid@hotmail.com. Geef ook aan wanneer u uw tuindienst gaat inhalen. U kunt dit ook zelf aanpassen in het werkboek dat in het clubhuis ligt. Streep in dat geval uw naam door op de presentielijst van de oorspronkelijke datum en voeg uw naam toe op de presentielijst van de datum waarop u uw dienst gaat inhalen.

Ruilen met andere tuinploegen is toegestaan.

NB. Indien u, in overleg met het bestuur/tuincommissie, een vervangende tuindienst doet (bijv. snoeien, schoonmaken, paden leggen enz), kunt u dit aantekenen op de presentielijst die in het werkboek zit.
 
De tuindiensten vinden dit jaar plaats op :
© Copyright 2019 - VTV-Apeldoorn-Zuid