De tuindiensten vinden dit jaar - 2018 - plaats op :
 
De tuindiensten vinden dit jaar plaats op :
 
         Datum                      Coördinator                Telefoonnr:
 
Zaterdag      24 maart        Lau Engel                   055 5413947
Zaterdag      7 april            Rudie Klein                 06 29192250
Maandag     23 april          Ton Vermeer              055 5424289
Zaterdag     12 mei             Henk v.d. Vegte          055 5414400
Donderdag   24 mei            Henk v.d. Berg            055 5425797
Woensdag    6 juni             Gerard v.d. Vlag         06 25444666
Zaterdag      23 juni           Ulrik v.d. Laan           06 40161989
Zaterdag      7 juli              Brenda Klein        06 26580804
 
 
Zaterdag      15 juli            Lau Engel                  055 5413947
Zaterdag      4 augustus     R. Klein               06 29192250
Maandag     13 augustus    Ton Vermeer        055 5424289
Zaterdag      25 augustus   Henk v.d. Vegte          055 5414400
Donderdag   6 september   Henk v.d. Berg         055 5425797
Woensdag    19september Gerard v.d. Vlag         06 25444666
Zaterdag      6 oktober       Ulrik v.d. Laan            06 40161989
Zaterdag      20 oktober     Brenda  Klein         06 26580804
 
Inhaal datums:  Eerste dienst uiterlijk     7 juli
       Tweede dienst uiterlijk     20 oktober
 
Coördinator tuinploegen : Joke Voorma tel. 055 5418 401
 Of  email:vtv-apeldoorn-zuid@hotmail.com
 
NB. Indien U, in overleg met het bestuur/tuincommissie, een vervangende tuindienst doet (bijv. snoeien, schoonmaken,  paden leggen enz), kunt U dit aantekenen op de presentielijst in het clubhuis.

 
                   
© Copyright 2017 - VTV-Apeldoorn-Zuid