Beste tuinvrienden,


De mest bestellingen en bezorging voor 2018 zijn afgerond.
Er is nog mest beschikbaar echter naarmate het jaar (2019) vordert zal deze mest indalen.

Indien er nog mest gewenst is dan kan dit per kruiwagen worden afgerekend.

Stuur een mail met daarin vermeld hoeveel kruiwagens mest gewenst zijn.
U ontvangt dan een factuur. Na betaling kunt u de mest ophalen.

De prijs per kruiwagen bedraagt:
Normale mest: 2 euro per kruiwagen
Biologische mest: 3 euro per kruiwagen


© Copyright 2019 - VTV-Apeldoorn-Zuid