Dirk Boomgaard: Tuin 38
                
Brenda Klein: Tuin 31b
Tel: 06 26580804
Karen van de sterren tuin 11
Anita Burghart: Tuin 14
Henk vd. Berg: Tuin 74

Tuincommissie.                                    


Taken: 

- Vaststellen van de algemene werkzaamheden.

- Verrichten van tuincontroles.

- Beheren van de pompen.

- Beheren van tuingereedschappen en materialen.

- Frezen van tuinen.

- Schriftelijk rapporteren aan het Bestuur, wanneer leden volharden in het niet naleven van deze regels. Hierna neemt het Bestuur de regeling van dit probleem over.

- De tuincommissie vergadert tenminste twee keer per jaar met het Bestuur.                                          


Financiën: 

De tuincommissie zal een jaarlijks met het Bestuur vast te stellen post op de begroting toegewezen krijgen ten behoeve van de werkzaamheden van de tuincommissie, waarvan zij dan onderhoudsmiddelen etc. kan bekostigen. Zij zal van  alle aankopen de nota zo spoedig  mogelijk aan de penningmeester overhandigen, zodat deze inzicht heeft in de besteding van de middelen en hij kan controleren of de post overschreden dreigt te worden of dat voor het betreffende jaar eventuele aanpassing nodig is.


Voor de aanschaf van nieuwe investeringen dient de tuincommissie bij het Bestuur een aanvraag in voorzien van een kostenbegroting. Het Bestuur zal deze aanvraag,  voorzien van een advies, voorleggen aan de Algemene Vergadering
© Copyright 2019 - VTV-Apeldoorn-Zuid