Juliette Nieboer: Tuin 81a & 82a

Cobi Pons: Tuin 60a & 60b


Paulien de Mare: Tuin 68b, 69b & 67b

Vacature

Tuincommissie.                                    


Taken: 

- Vaststellen van de algemene werkzaamheden

- 4 keer per jaar uitvoeren van ‘Een kijkje in de tuin"

- Samen met leden, waar het tijdelijk of structureel niet lukt de tuin te onderhouden, kijken naar oplossingen en eventuele 

  ondersteuning. Indien gewenst gebeurt dit samen met het bestuur

- Organiseren van gezamenlijke activiteiten

- Beheren van de pompen

- Beheren van tuingereedschappen en materialen

- De tuincommissie vergadert tenminste twee keer per jaar met het bestuur.                                          


Financiën: 

De tuincommissie zal een jaarlijks met het bestuur vast te stellen post op de begroting toegewezen krijgen ten behoeve van de werkzaamheden van de tuincommissie, waarvan zij dan onderhoudsmiddelen etc. kan bekostigen. Zij zal van  alle aankopen de nota zo spoedig  mogelijk aan de penningmeester overhandigen, zodat deze inzicht heeft in de besteding van de middelen en hij kan controleren of de post overschreden dreigt te worden of dat voor het betreffende jaar eventuele aanpassing nodig is.


Voor de aanschaf van nieuwe investeringen dient de tuincommissie bij het Bestuur een aanvraag in voorzien van een kostenbegroting. Het bestuur zal deze aanvraag,  voorzien van een advies, voorleggen aan de Algemene Vergadering.
© Copyright 2019 - VTV-Apeldoorn-Zuid